การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2560 16:52:20     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2029

        ขอให้นักวิจัยแก้ไขปรับโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน (งบปกติ) ประจำปี งบประมาณ 2562 นักวิจัยสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย โดยใช้ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) เป้าหมายที่ 1 2 และ 3 หรือ แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ 1 2 และ 3

          นักวิจัยต้องจัดส่งข้อเสนอการวิจัยซึ่งจำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (Microsoft Word) มายังฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัย ทั้งนี้ข้อเสนอการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

หมายเหตุ - ควรใช้ Microsoft Word 2007 ขึ้นไป

               - ควรบันทึกไฟล์เป็นชนิด Word Document หรือ ไฟล์ .docx  

         
  ปฏิทินการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบเงินอุดหนุน (งบปกติ) ประจำปี พ.ศ.2562    
  แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  หนังสือการจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปี 2562    
  หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2562    
  กรอบประเด็นงานวิจัย พ.ศ. 2562    
แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
  ทำเนียบนักวิจัยพี่เลี้ยง    
  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยประจำปี    
  แบบฟอร์ม / เอกสารเพิ่มเติม (ปรับปรุงใหม่)    
     

 

ข่าวงานวิจัย    

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ทำการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

25/9/2560 15:45:56
136

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

23/9/2560 19:23:04
136

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเสวนาเรื่อง "การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่"

22/9/2560 15:58:41
37

การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562

20/9/2560 16:52:20
2030

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณวิจัยประจำปี พ.ศ. 2562

20/9/2560 15:07:12
111

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “Unseen Lanna เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี”

15/9/2560 22:39:22
186

มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

12/9/2560 13:47:24
118

สำนักวิจัยฯ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม ในหัวข้อ "จัดฝึกอบรมเทคนิคการจัดจีบผ้าและการจัดดอกไม้เบื้องต้น"

11/9/2560 16:48:22
184

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

11/9/2560 12:10:40
130

การจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

11/9/2560 11:26:59
304