ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร รอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ถวายรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2560 22:57:01     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

วันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จีราภรณ์. อินทสาร รอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถวายรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ในปีพ.ศ.2558-2559
แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งเรื่องที่ได้ถวายรายงานได้แก่
การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเขียว 3 พันธุ์ต่อการจัดการดินและการคัดเลือกไรโซเบียมในท้องถิ่นร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียว 3 พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันท์นา วิชรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต
การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งและรวบรวมพันธุ์มะม่วง
เพื่อนำองค์ความรู้มาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนะนำเกษตรกรให้มีความรู้ทางด้านบริการและวิชาการต่อประชาชน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามนโยบายของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริอย่างต่อเนื่อง

ข่าวล่าสุด

กลุ่มเกษตรกร เข้าอบรมนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อการเกษตรไทย "ชาวเกษตร"

19/10/2560 11:19:06
50

การอบรมนวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อการเกษตรไทย การใช้แอพพลิเคชั่น "ชาวเกษตร"

18/10/2560 10:56:39
62

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1

12/10/2560 9:16:49
150

บุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "แม่โจ้รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ"

9/10/2560 15:14:38
136

สำนักวิจัยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

9/10/2560 15:12:18
85

สำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก กลุ่มเยาวชนพื้นที่สูง ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่)

8/10/2560 20:37:37
113

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เข้าดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

6/10/2560 14:09:59
369

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดูงาน 35 ไร่

3/10/2560 9:59:47
86

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ทำการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

29/9/2560 16:14:43
250

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ บุคลากรสำนักวิจัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

26/9/2560 12:12:09
244